ประวัติวันอาสาฬหบูชา ปีนี้ 2566 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วันอาสาฬหบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศน์กัณฑ์แรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นเวลา 2 เดือน

ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์นั้น เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า “สูตรที่แสดงการหมุนวงล้อแห่งธรรม” ในสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา ได้แก่ มรรค 8 ประการ

มรรค 8 ประการ ประกอบด้วย

  1. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)
  2. สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ)
  3. สัมมาวาจา (วาจาชอบ)
  4. สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)
  5. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ)
  6. สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ)
  7. สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)
  8. สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจชอบ)

หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในปฐมเทศนานี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรระลึกถึงและปฏิบัติธรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า กิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชา

ตรวจหวย

Recent Posts

Tags

ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวหวย ข่าวออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ คาถา ดวง ดารา ดูดวง ตรวจสลาก ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจหวย ตรวจหวยออมสิน ทักษิณ ทักษิณ ชินวัตร ทำนายฝัน น้ำมัน บทสวด บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผลสลาก ฝัน ฝันว่า ฝันเห็น พระพิฆเนศ พิธา ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ วันสารทจีน วันหยุด สภาพอากาศวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หวย หวยออมสิน ออมสิน อากาศวันนี้ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไทย เราเที่ยวด้วยกัน เลขเด็ด เศรษฐา แคปชั่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social Media