กอ.รมน.

รู้จัก กอ.รมน. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

กอ.รมน. ย่อมาจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ หน่วยงานดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายการเมืองของกองทัพไทย

กอ.รมน. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยเดิมมีชื่อว่า กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (บก.ปค.) เพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) และในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2516

อำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ในปัจจุบัน ครอบคลุมไปถึงการต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ และภัยคุกคามจากภัยทางไซเบอร์

กอ.รมน. มีผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) เป็นหัวหน้า กำกับดูแลโดยคณะรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  • กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายใน
  • สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด
  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรี

กอ.รมน. มีหน่วยงานย่อยอยู่ทั่วประเทศ เรียกว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (กอ.รมน. ภาค) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน. จังหวัด) มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในในพื้นที่รับผิดชอบ

กอ.รมน. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ อย่างไรก็ตาม กอ.รมน. ก็มีบทบาททางการเมืองอยู่ด้วยเช่นกัน กอ.รมน. มักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของกองทัพในการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจของกอ.รมน.

ตรวจหวย

Recent Posts

Tags

ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวหวย ข่าวออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ คาถา ดวง ดารา ดูดวง ตรวจสลาก ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจหวย ตรวจหวยออมสิน ทักษิณ ทักษิณ ชินวัตร ทำนายฝัน น้ำมัน บทสวด บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผลสลาก ฝัน ฝันว่า ฝันเห็น พระพิฆเนศ พิธา ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ วันสารทจีน วันหยุด สภาพอากาศวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หวย หวยออมสิน ออมสิน อากาศวันนี้ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไทย เราเที่ยวด้วยกัน เลขเด็ด เศรษฐา แคปชั่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social Media