วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ คือวันอะไร สำคัญอย่างไร

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวันที่ทรงคุณค่าในการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการปกครองของประเทศ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศ

ความหมายของรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ มีบทบาทเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยกำหนดแนวทางการปกครองและรับประกันสิทธิเสรีภาพของพลเมือง การมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้เปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ทำให้อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ แต่ไม่ทรงมีอำนาจทางการเมืองโดยตรง อำนาจในการปกครองประเทศเป็นของสภาผู้แทนราษฎร

การระลึกถึงวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ ถือเป็นวันสำคัญที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความหวงแหนและปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การฉลองวันนี้ทั่วประเทศจึงเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองประเทศ

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญที่มักจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

  • พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
  • พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
  • การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยหน่วยงานราชการ เช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น
  • การจัดเสวนาวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดชุมชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น

ตรวจหวย

Recent Posts

Tags

ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวหวย ข่าวออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ คาถา ดวง ดารา ดูดวง ตรวจสลาก ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจหวย ตรวจหวยออมสิน ทักษิณ ทักษิณ ชินวัตร ทำนายฝัน บทสวด บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผลสลาก ฝัน ฝันว่า ฝันเห็น พยากรณ์อากาศ พระพิฆเนศ พิธา ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ ฤกษ์ดี วันหยุด สภาพอากาศวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หวย หวยออมสิน ออมสิน อากาศวันนี้ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไทย เราเที่ยวด้วยกัน เลขเด็ด เศรษฐา แคปชั่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social Media