สมรสเท่าเทียม

รู้จัก สมรสเท่าเทียม สิทธิมนุษยชนที่สำคัญในสังคมไทย

การสมรสเท่าเทียม หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวโดยไม่จำกัดเพศ ชายหรือหญิง หรือบุคคลที่มีเพศสภาพอื่นๆ ก็มีสิทธิที่จะแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแก่คู่สมรส เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในสังคม

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการสมรสเท่าเทียม กฎหมายการสมรสในไทยปัจจุบันกำหนดให้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ซึ่งทำให้คู่รักเพศเดียวกันไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการสมรส เช่น สิทธิในการรับมรดก, สิทธิการรับสวัสดิการจากรัฐ, สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

ประโยชน์ของการสมรสเท่าเทียม

การสมรสเท่าเทียม มีความสำคัญต่อกลุ่ม LGBTQIA+ เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้พวกเขาได้รับสิทธิและความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตคู่เช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ. ประโยชน์ที่คู่รักเพศเดียวกันจะได้รับจากการสมรสเท่าเทียม ได้แก่

  • สิทธิในการรับมรดก
  • สิทธิในการรับสวัสดิการจากรัฐ
  • สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม
  • สิทธิในการรับสิทธิ์ประกันสังคม
  • สิทธิในการขอวีซ่าคู่สมรส
  • สิทธิในการรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการสมรสตามกฎหมาย

การผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2565, สภาผู้แทนราษฎรไทยได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสมรสเท่าเทียม, แต่ร่างกฎหมายนี้ได้ถูกวุฒิสภาตีตก. แม้ว่าจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องสิทธิสมรสเท่าเทียม, แต่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายในการผลักดันกฎหมายดังกล่าว.

ตรวจหวย

Recent Posts

Tags

ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวหวย ข่าวออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ คาถา ดวง ดารา ดูดวง ตรวจสลาก ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจหวย ตรวจหวยออมสิน ทักษิณ ทักษิณ ชินวัตร ทำนายฝัน น้ำมัน บทสวด บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผลสลาก ฝัน ฝันว่า ฝันเห็น พระพิฆเนศ พิธา ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ วันสารทจีน วันหยุด สภาพอากาศวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หวย หวยออมสิน ออมสิน อากาศวันนี้ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไทย เราเที่ยวด้วยกัน เลขเด็ด เศรษฐา แคปชั่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social Media