เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้บ้าน มีอะไรบ้าง เช็ก

วิธีเตรียม เอกสารกู้บ้าน ให้ผ่านภายในหนเดียว ธอส. แนะการเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้าน กู้บ้าน แบบเตรียมพร้อม ครบ ยื่นรอบเดียว

เอกสารขอสินเชื่อบ้าน ที่ต้องยื่น

 1. เอกสารส่วนบุคคล
 2. เอกสารการเงิน หรือแสดงที่มารายได้
 3. เอกสารหลักประกัน

เอกสารส่วนบุคคล

 • ธนาคารต้องการหลักฐานส่วนบุคคลไว้ยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมด้วยเท่านั้นย ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีคู่สมรส ก็ต้องยื่นเอกสารของคู่สมรสด้วย เพราะถือเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรม (ถ้ามี)

 เอกสารทางการเงิน

 • เอกสารที่จะใช้แสดงที่มารายได้ ดังนั้น ที่มารายได้ของแต่ละอาชีพจึงแตกต่างกัน ซึ่งธนาคารจะแบ่งอาชีพที่มีรายได้ต่างกันเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • พนักงานประจำ
   • ใบรับรองเงินเดือน, หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
   • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
   • สำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
   • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
   • รูปถ่ายกิจการ
   • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารยื่นเพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคารว่าเราจะชำระหนี้คินให้แก่เขาโดยที่กรรมสิทธิของสินทรัพย์จะยังเป็นของเราอยู่ เอกสารหลักประกันก็มีหลายประเภทโดยจะแตกต่างกันที่จุดประสงค์การกู้ คือ ซื้อ หรือสร้าง
  • สำเนาจะซื้อจะขาย, สัญญาวางมัดจำ, สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • สำเนาโฉนดที่ดิน, นส.3ก, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, อช.2 ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ต่อเติม
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง, สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ตรวจหวย

Recent Posts

Tags

ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวหวย ข่าวออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ คาถา ดวง ดารา ดูดวง ตรวจสลาก ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจหวย ตรวจหวยออมสิน ทักษิณ ทักษิณ ชินวัตร ทำนายฝัน น้ำมัน บทสวด บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผลสลาก ฝัน ฝันว่า ฝันเห็น พระพิฆเนศ พิธา ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ วันสารทจีน วันหยุด สภาพอากาศวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หวย หวยออมสิน ออมสิน อากาศวันนี้ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไทย เราเที่ยวด้วยกัน เลขเด็ด เศรษฐา แคปชั่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social Media