ลดหย่อนภาษี 2565 ประกันสังคม มาตรา 33 ต้องกรอกเท่าไหร่

ช่วงนี้เป็นช่วงยื่นภาษี 2565 ของหลายๆคน จนมีคำถาม เงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2565 ต้องกรอกเท่าไหร่

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ประกันสังคม ม.33 จะต้องขอเอกสารที่ได้จากสถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่ โดยนายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งจะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี

ซึ่งในปี 2565 มีการปรับลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะทำให้สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ไม่เกิน 6,300 บาท

ดังนั้น หากรับเงินนำส่งสมทบประกันสังคมปี 2565 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท เช็กรายละเอียด https://www.sanook.com/money/894351/