Menu

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี 16/9/2563ผลสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่16 กันยายน 2563

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • งวดที่ 106 V 7549391
  • งวดที่ 117 X 1870367
  • งวดที่ 129 W 0633149

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,501 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 0633149
  • 1870367
  • 7549391

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 119 ม 2026548
  • งวดที่ 132 ผ 0278376

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,336 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

  • 8733070
  • 8981779
Tags: , , , ,